Nõustamine ja koolitamine Trüki
Pakume abi mitmesuguste keskkonnalubade taotlemisel ning planeeritava tegevuse võimalike keskkonnamõjude väljaselgitamisel ja minimeerimise võimaluste leidmisel.
Viime läbi keskkonnatehnoloogiaalaseid koolitusi, samuti koolitame reoveepuhastite operaatoreid.
Koolitamise alused