Reoveepuhastite projekteerimine Trüki

Reoveepuhastite projekteerimisel on tähtis arvestada konkreetset olukorda ning vastavalt asukoha- ja eeluuringute ning reostuskoormuse analüüsi tulemustele töötada välja sobivaimad alternatiivsed lahendused. Pakume kompleksset teenust alates reoveepuhastite tehnoloogia projekteerimisest rekonstrueerimislahendusteni koos seadmete hankega.


Reoveepuhastite projekteerimisel pakume järgmisi teenuseid:

  • reoveepuhastustehnoloogia projekteerimine,
  • reoveepuhastussüsteemi projekteerimine,
  • reoveepuhastite ehitusprojektide koostamine,
  • reoveepuhastite rekonstrueerimislahendused.