Reoveekäitlus Trüki
Viimastel aastatel on Eestis hakatud üha suuremat tähelepanu pöörama amortiseerunud reoveepuhastite väljavahetamisele ning uute rajamisele. Reoveepuhasti töö võimalikult kõrge efektiivsuse tagamiseks tuleb puhastustehnoloogiate valikul arvestada kohalike oludega ning sellest tulenevate erisustega.

Reoveekäitluse valdkonnas pakume järgmiseid teenuseid:
  • reostuskoormuse analüüside tegemine,
  • reoveepuhastite rekonstrueerimise ja rajamise tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ja projektide koostamine,
  • reoveepuhastite töö efektiivsuse uuringud,
  • reoveepuhastite opereerimine ja operaatorite koolitamine,
  • ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavade koostamine;
  • tehnoloogiliste seadmete valik, tellimine ning seadistamine.