Trüki

EOG proovivõtuseadmete projekteerimine (2012 - 2013)

Tellija: Eesti Energia Õlitööstus  AS

Tehtud  tööd: eelprojekt, autorijärelvalve

 

Eesti Energia Õlitööstuse retordi kondensaadivesi (nn fenoolvesi) on kõrge orgaanilise aine koostisega. Kuigi õlitehase protsess on pidev ja muutumatu, oli seni tehtud uurignute ja analüüside käigus võetud juhuproovide analüüsil saadud väga erinevaid tulemusi. Selleks, et oleks võimalik projekteerida reovee puhastamist ning hinnata reovee teket ja selle dünaamikat, tuli välja ehitada proovivõtupunkt.