top
logo

EL projektid

Meil on lehel 12 külalist online

Login
Avaleht Projekteerimine
Trüki E-mail
AS Kalev kommivabriku reovee anaeroobsel ja aeroobsel protsessil põhineva eelpuhasti projekteerimine (2006-2008)
 AS-i Kalev reoveepuhasti
Tellija: AS Kalev Real Estate Company
Töö maht: reovee uuringud, eelprojekt, detailprojekt kahes etapis, ehituse projektijuhtimine.
 
2005. aastal kolis AS Kalev kommivabriku tootmine Tallinnast Rae valda rajatud uude tootmishoonesse. Uue tehase käikuvõtmisega rakendati mitmeid keskkonnasõbralikke meetmeid veetarbe vähendamiseks. Olgugi, et tehase reostuskoormus märkimisväärselt ei muutunud, kaasnes veetarbe vähendamisega oluline reoainete kontsentratsiooni tõus tehase tööstuslikus reovees. Tehase käivitamise järgselt selgus, et tehse piirkonda teenindav Jüri reoveepuhasti ei tule kommivabriku reovee puhastamisega toime ning Rae vald nõudis AS-ilt Kalev oma reovee eelpuhasti rajamist.
2006. aastal sõlmis OÜ aqua consult baltic AS-iga Kalev REC projekteerimislepingu, mille käigus teostati reovee uuringud ning reovee eelpuhasti projekteerimine. Kuna reostuskoormuse vähendamise eesmärgil tehtud tehase kanalisatsioonisüsteemi ümberkorraldustega ei olnud võimalik üheselt määrata tehase reostuskoormust, otsustati projekteerida ja rajada reovee eelpuhasti kahes etapis. I etapis projekteeriti ning rajati eelpuhasti, mis põhineb aeroobsel puhastustehnoloogial ning II etapis projekteeriti reoveepuhasti laiendus, mille käigus integreeritakse anaeroobne eelpuhastus koos biogaasi kasutusvõimalusega. 
2008. aasta alguses valmis reovee eelpuhasti I etapp. 
 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass