top
logo

EL projektid

Meil on lehel 10 külalist online

Login
Avaleht Projekteerimine
Trüki E-mail

Viljandi reoveepuhasti settekäitluse alternatiivide võrdlus (2011)

Tellija: AS Viljandi Veevärk

Tehtud tööd: alternatiivide võrdlus

 

Viljandi reoveepuhasti rekonstrueeriti 2005. aastal ning on heas töökorras. Kuni aastani 2010 ladestati puhastis tekkinud reoveesete tahendatuna prügilasse. Kuna vastavalt Jäätmeseadusele ei tohi aastast 2010 prügilasse ladestatavate jäätmete hulgas olla biolagunevaid jäätmeid üle 45 massiprotsendi, siis ei ole Viljandi reoveepuhastil oma setet prügilasse ladestada enam lubatud.

Reoveepuhasti settekäitlus on lahendatud välitingimustes aunkompostimise teel, rajatud on aunkompostimise väljak ning seaotud vajalik tehnika kompostimise läbiviimiseks. kuna Eesti oludes välitingimustes talvel kompostimist läbi viia ei saa, kogutakse talvine reoveesete kompostväljakule vaalu. Ilma segamata muutub keskkond vaalus anaeroobseks ning kevadel aunasid segades eralduvad ebameeldiva lõhnaga gaasid, mis tekitavad ümberkaudsetele elanikele ebameeldivusi, raskendavaks asjaoluks seejuures on miljööväärtusliku ala lähedus.

Projekti üldine eesmärk on lahendada Viljandi reoveepuhasti välitingimustes toimuva aunkompostimisega kaasnev haisuprobleem.

 

 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass