top
logo

EL projektid

Meil on lehel 14 külalist online

Login
Avaleht Projekteerimine
Trüki E-mail

AS-i Estonian Cell reoveepuhasti eeltöötluse ja anaeroobse reoveekäitluse tööprojekti koostamine (2013 - 2014)

Tellija: AS Skanska

Teostatud tööd: tööprojekt

 

AS Estonian Cell haavapuitmassi tehase olemasolev reoveepuhasti asub Kunda linna idapiiril. Reoveepuhastisse juhitakse tehase olme- ja tööstusreovesi. Puhastatud reovee väljavool toimub süvamerelasu kaudu Soome lahte. Uus osa paikneb olemasoleva reoveepuhasti läheduses ning sellest tulenevalt ei toimunud uue osa rajamisega olulist reoveepuhasti veekaitse kuja nihkumist. Uus osa koosneb valdavalt kinnistest hoonetest ja pealt suletud mahutitest.

 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass