top
logo

EL projektid

Meil on lehel 12 külalist online

Login
Avaleht Projekteerimine
Trüki E-mail

Lehtse aleviku ja Jäneda küla puurkaevpumplate ja reoveepuhastite projekteerimine (2012 - 2013)

Tellija: OÜ Tapa Vesi

Tehtud tööd: uuringud, põhiprojekt, hankedokumentatsiooni koostamine, tööprijekt, teenused ehitustööde perioodil

 

Lehtse reoveepuhasti kompleks oli amortiseerunud ning ei taganud heitvee väljavoolule kehtestatud nõudeid aastaringselt. Puudus võimalus puhastusprotsessis tekkivat reoveesetet eraldada ja seda nõuetekohaselt käidelda. Tagamaks heitvee vastavust kehtestatud normidele rajati uus aktiivmuda tehnoloogial põhinev reoveepuhasti olemasoleva puhasti territooriumile.

Jäneda küla reoveepuhasti kompleks oli amortiseerunud ning ei taganud heitvee väljavoolule kehtestatud nõudeid aastaringselt. Puudus võimalus puhastusprotsessis tekkivat reoveesetet eraldada ja seda nõuetekohaselt käidelda. Tagamaks heitvee vastavust kehtestatud normidele rajati uus akriivmuda tehnoloogial põhinev reoveepuhasti olemasoleva puhasti territooriumile.

 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass