top
logo

EL projektid

Meil on lehel 23 külalist online

Login
Avaleht Projekteerimine
Trüki E-mail

Suurupi reoveepuhasti ehitusuuringud ja projekteerimistööd (2011 - 2012)

Tellija AS Infragate Eesti

Töö maht: eskiisprojekt, põhiprojekt

 

Projekti eesmärgiks on viia Suurupi ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teenus vastavusse kehtivate nõuetega. Reoveepuhasti reostuskoormuse ning väljundnäitajate fikseerimisel on lähtutud suvisest reostuskoormusest ning vajadusest rakendada ennetavaid keskkonnakaitselisi meetmeid rannikumere merekeskkonna kaitseks. Suurupis rakendatakse 10 000 -14 999 ie reoveepuhasti puhul nõutud väljaundnäitajaid, kuna Läänemeri on reostustundlik suubla.

Sobiva puhastustehnoloogia valikul arvestatakse reostuskoormuse kõikumist suvise ja talvise perioodi vahel.

 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass