top
logo

EL projektid

Meil on lehel 30 külalist online

Login




Avaleht Projekteerimine
Trüki E-mail

Tõlliste valla Sooru küla reoveepuhasti rekonstrueerimine (2011)

Tellija: AS Eviko

Töö maht: eskiisprojekt, põhirprojekt, käivitamine ja optimeerimine.

 

Sooru reoveepuhastisse suunatakse vesi ümbruskonna elanikkonnalt ja asutustelt, spetsiifilised tööstused puuduvad. Sooru küla reoveepuhastiks oli 1975.aastal rajatud ringkanal RK-250, järelpuhastuseks oli rajatud kaks biotiiki. Selleks, et tagada suublasse juhitava heitvee vastavust kehtestatud normidele, tuli reoveepuhasti rekonstrueerida.

 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass