top
logo

EL projektid

Meil on lehel 25 külalist online

Login
Avaleht Projekteerimine
Trüki E-mail

Pärnu linna fekaalide purgimissõlme projekteerimine reoveepuhasti territooriumile (2005-2006)

Tellija: Pärnu Linnavalitsus

Töö maht: reostuskoormuse analüüs, projekteerimine

 

Töö eesmärgiks oli kõikidele nõuetele vastava purgimissõlme projekteerimine Pärnu linna jaoks. Purimissõlme dimensioneerimisel teostati uurignud fekaalide koguste kohta Pärnu linnas ning lähiümbruses sh Sindi linnas ning Sauga, Paikuse, Audru ja Tahkuranna valdades.

 

Pärnu linna veevarustus põhineb tsentraalsetel ja lokaalsetel veevõrkudel, individuaalsetel puur- ja salvkaevudel. Potensiaalseid purgijaid Pärnu linnas on teoreetiliselt 37 % elanikkonnast.

Sindi linn asub Pärnust 8 km idas, Pärnu jõe kaldal. Linna pindala on ca 5 km2, elanike arv 4100. Sindis kasutavad olemasolevat veevarustussüsteemi ca 50% elanikkonnast hõlmates kesklinna kortermajade piirkonna. Ülejäänud elanikud tarbivad vett salvkaevudest või lokaalsetest puurkaevudest. Kanalisatsioon on Sindis osaliselt lahkvoolne. Sindis kasutab kanalisatsioonisüsteemi ca 42% elanikkonnast.

Paikuse vald asub Pärnu ja Sindi linna vahel. Vallas elab ca 3500 elanikku. Veevarustussüsteemi kasutavad ca 65% elanikkonnast, umbes samapalju ka kanalisatsiooniteenust. Peale europrojekti lõppu jääb kanaliseerimata umbes 500 elaniku reovesi.

Audru vald asub Pärnumaal, vahetult Pärnust läänes. Tihedalt on asustatud lisaks Audru alevikule ka Pärnu lahe kallas, kus asuvad Lindi ja Liu külad. Valla 25 külas ja alevikus elab kokku üle 5000 inimese, kanalisatsiooniteenust kasutavad umbes pooled elanikud.

Sauga vald asub Pärnumaa keskosas. Valla territooriumil paikneb 10 küla ja 1 alevik, kus kokku elab üle 2800 inimese. Kanalisatsioonivõrguga on liitunud umbes 1800 inimest. Ülejäänud koguvad reovee nii sette- kui ka imbkaevudesse.

Tahkuranna vald paikneb kitsa ribana Pärnust lõunas, Pärnu ja Liivi lahe idakaldal. Vallas elab ligikaudu 2000 elanikku, nendest kanalisatsioon on umbes pooltel.

 

 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass