top
logo

EL projektid

Meil on lehel 11 külalist online

Login
Avaleht Projekteerimine
Trüki E-mail

Luhamaa piiritollipunkti tarbevee- ja reoveepuhasti rekonstrueerimine (2008-2009)

Tellija: Riigi Kinnisvara AS

Töö maht: uuringud, projekteerimine, projekteerija järelvalve, reoveepuhasti optimeerimine.

 

Luhamaa piiritollipunkti (PTP) tarbevee puhastamiseks kasutati 1998. aastal paigaldatud kompaktset joogiveepuhastit, mille eesmärgiks oli rauaärastus. Joogiveepuhasti põhines raua oksüdeerimisel tugeva oksüdeerija lisamisel ning moodustunud raudoksiidi sademe filltreerimisel.

Joogiveepuhastussõlm oli täielikult amortiseerunud ning veeringlusest välja lülitatud. Vee kvaliteet ei vastanud joogivee nõuetele.

 

Reoveepuhastisse juhitakse vaid Luhamaa PTP reovesi. Sadevesi juhitakse krundi piiril asuvasse kraavi eraldi torustiku abil. Puhasti väljavool ja sadevesi juhitakse kraavi, mis suubub Pabra järve.

Luhamaa PTP reovee puhastamiseks kasutati kompaktpuhastit Environment 12/2. Puhasti konstruktsioon ning seadmed olid amortiseerunud ja ei suutnud alati tagada loodusesse juhitava heitvee vastavust kehtestatud normidele.

 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass