top
logo

EL projektid

Meil on lehel 17 külalist online

Login
Avaleht Projekteerimine
Trüki E-mail

Vaida reoveepuhasti rekonstrueerimine (2008)

Tellija: AS Elveso

Töö maht: projekteerimine.

 

Reovesi juhiti Vaida reoveepuhastisse, milles töötasid kaks amortiseerunud BIO-100 reoveepuhastit koos biotiikidega. Tulevikus juhitakse Vaida reoveepuhastisse ka Vaidasoo ja Patika asulate ning Aaviku külasse rajatava Rae Ring hobikeskuse reoveed.

Puhasti põhiosa rajatakse kahes etapis ning kasutatakse SBR tehnoloogiat. Esimeses etapis rajatakse tehnohoone koos reovee eeltöötluse ja settekäitlusega ühtlustusmahuti, SBR protsessimahuti, settemahuti ning kompostimisväljakud. Teises etapis paigaldatakse ühtlustusmahutisse teise liini toitepumbad, rajatakse teine SBR protsessimahuti ning sette stabililseerimiseks paigaldatakse mudamahutisse aeratsioon. Kolmanda etapina on ette nähtud purgimissõlme rajamine, mille vajalikud kommunikatsioonid rajatakse esimeses etapis.

 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass