top
logo

EL projektid

Meil on lehel 13 külalist online

Login
Avaleht Projekteerimine
Trüki E-mail

Melliste ja Ignase reoveepuhasti projekteerimis- ja optimeerimistööd (2009)

Tellija: AS K&H, AS Emajõe Veevärk

Töö maht: uuringud, projekteerimine, reoveepuhasti käivitamine ning optimeerimine.

 

Melliste küla reoveepuhasti koosnes 1982. aastal ehitatud ja kasutusele võetud aktiivmudapuhastist BIO-100 ja järelpuhastina kahest biotiigist. BIO-100 reoveepuhasti oli amortiseerunud ning seda enam ei kasutatud, reovesi juhiti otse biotiiki.

Biotiigis toimus reovee puhastumine nagu tavalises looduslikus veekogus mikroobide ja vetikate toimel. Bakterid lagundasid reovees sisalduvaid orgaanilisi ühendeid ammoonium- ja fosforhappe sooladeks, süsihappegaasiks ja veeks. Orgaanilise aine ärastamine toimus põhiliselt läbi settimise, mistõttu olid biotiigid setet täis ning vajasid puhastamist.

Töö esimeses osas tehti Melliste reoveepuhasti dimensioneerimise arvutused. Kuna ehitustööde teostamise ajal oli vajalik hoida reoveepuhasti ehk siis biotiigid töös, kirjeldati töö teises osas biotiikide puhastamise lahendust.

 

Ignase küla reovett on kunagi puhastatud ringkanalis ja neljas biotiigis. Pärast kolhoosikorra lõppu jäeti puhasti kasutusest välja ja reovesi voolas suvalisi teid mööda Villemi ojja. Alates aastast 1999 kasutati reovee puhastamiseks kahte esimest biotiiki.

 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass