top
logo

EL projektid

Meil on lehel 24 külalist online

Login
Avaleht Projekteerimine
Trüki E-mail

Laeva asula reoveepuhasti rekonstrueerimine (2009)

Tellija: Skanska EMV AS, AS Emajõe Veevärk

 

Töö maht: projekteerimine, reoveepuhasti häälestamine ja optimeerimine.

 

1979. aastal rajatud Laeva küla reoveepuhasti olukord oli väga halb. Reoveepuhasti koosnes voolusuunas võrekaevust, reoveepumplast, bioloogilisest aktiivmudapuhastist PRP-300 ning kahest biotiigist. Puhurite ja operaatori tarbeks oli ehitatud tehnohoone. Alates 1995 aastast on aktiivmudapuhasti seisnud ja selle tehniline olukord oli väga halb ning seetõttu juhiti reovesi otse biotiiki.

Biotiigis toimus reovee puhastus nagu tavalises looduslikus veekogus mikroobide ja vetikate toimel. Bakterid lagundavad reovees sisalduvaid orgaanilisi ühendeid ammoonium- ja fosforhappe sooladeks, süsihappegaasiks ning veeks. Kuna orgaanilise aine ärastamine toimus põhiliselt läbi settimise, olid boitiigid setet täis ning vajasid puhastamist.

Antud projekt oli jagatud kaheks osaks, kuna ehitustööde teostamise ajal oli vajalik hoida reoveepuhasti ehk siis biotiigid töös. Teises osas kirjeldati biotiikide puhastamise lahendust.

 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass