top
logo

EL projektid

Meil on lehel 30 külalist online

Login
Avaleht Projekteerimine
Trüki E-mail

Põlva reoveepuhasti mudakäitluse rekonstrueerimise projekteerimis- ja optimeerimistööd (2010)

Tellija: Skanska EMV AS

 

Töö maht: reoveepuhasti koormuse analüüs ning uuringud, projekteerimine, teostusmõõdistused, puhastusprotsessi optimeerimine.

 

Rekonstrueeritud Põlva reoveepuhasti alustas tööd 1998. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus renoveeriti kaasaegselt kõik hädavajalikud reovee puhastusega seotud rajatised, seadmed ja tehnoloogilised protsessid, mis tagas reoveepuhastist väljunud heitvee vastamise nõuetele. Sarnaselt teiste samal ajal renoveeritud puhastitega, mil settekäitlus oli teisejärguline, lahendati see suhtelist primaarselt.

Täielikult renoveeriti Põlva reoveepuhasti settekäitluse osa, mis tagas settekäitluse läbiviimise kaasaegse tehnoloogiaga. Lisaks settekäitlusele rajati ühtlustusmahuti lahendamaks piikkoormuste mõju puhastusprotsessile ning ehitati purgimissõlm vedeljäätmete ja väikepuhastite muda vastuvõtuks ning renoveeriti järelsetitid.

 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass