top
logo

EL projektid

Meil on lehel 20 külalist online

Login
Avaleht Projekteerimine
Trüki E-mail

Puiatu Internaatkooli joogi- ja reoveepuhasti projekteerimine (eelprojekt) (2010)

Tellija: Riigi Kinnisvara AS

 

Töö maht: uuringud, projekteerimine, alternatiivide võrdlus.

 

Puiatu asulas tekkiv reovesi puhastatakse AS-ile Riigi Kinnisvara kuuluvas Puiatu Internaatkooli reoveepuhastis. Puiatu reoveepuhasti koosnes aktiivmudapuhastist ning järelpuhastina kahest biotiigist. Reoveepuhasti oli amortiseerunud ning ebaefektiivse puhastusprotsessi tõttu ei suudetud tagada nõuetele vastavat heitvee kvaliteeti.

Projekti eesmärgiks oli rekonstrueerida Puiatu Internaatkooli reoveepuhasti ja kanalisatsiooni-torustikud ning puhastada biotiigid. Eelprojekt sisadab puhasti dimensioneerimist, tehnoloogilist kirjeldust, tehnoloogilist skeemi, asendiplaani ning tööde mahtusid. Reoveepuhastuse tehnoloogia osas koostati alternatiivide võrdlus.

 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass