top
logo

EL projektid

Meil on lehel 21 külalist online

Login
Avaleht Projekteerimine
Trüki E-mail

Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimine, puhastusprotsessi käivitamine ja optimeerimine (2010-2011)

Tellija: Skanska EMV AS

Sillamäe

Töö maht: reoveepuhasti koormuse analüüs ning uuringud, põhiprojekt, teostusmõõdistused, personali koolitus, puhastusprotsessi optimeerimine, puhastusprotsessi garantiiaegne opereerimine ja nõustamine.

 

Sillamäe linna reovesi kogutakse linna peapumplasse ja pumbatakse sealt survetoruga Sillamäe reoveepuhastisse. Samasse reoveepuhastisse juhitakse isevoolselt ka Sillamäe linna naabruses asuva tolli vabatsooni territooriumil paiknevate ettevõtete heitvesi.

Sillamäe reoveepuhasti hooned, rajatised ja seadmed olid täielikult amortiseerunud. Selleks, et tagada otse Läänemerre juhitava heitvee vastavust kehtestatud normidele, tuli Sillamäele ehitada kaasaegne reoveepuhasti.

 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass