top
logo

EL projektid

Meil on lehel 8 külalist online

Login
Avaleht Uuringud ja konsultatsioon
Uuringud ja konsultatsioon Trüki E-mail

Koidula piiripunkti reoveepuhasti opereerimine (alates 10.2013)

Tellija: OÜ Kinnisvarateenindus

 

AS Scanola Baltic reoveepuhasti opereerimine (alates 06.2013)

Tellija: AS Scanola Baltic

 

AS-i Arke Lihatööstus reoveepuhasti opereerimine (alates 10.2011)

Tellija: AS Arke Lihatööstus

 

Luhamaa piiripunkti tarbe- ja reoveepuhasti opereerimine (alates 04.2011)

Tellija: SOL Eesti OÜ

 

Õlitehase reoveeuuringud, online jälgimine, vooluhulga mõõtmine (2011)

Tellija: Eesti Energia Õlitööstus AS

 

AS Salvest reovee reostuskoormusanalüüs (2010)

Tellija: AS Salvest

 

Võru reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs ning uuringud (2010)

Tellija: Skanska EMV AS, Võru Vesi AS

 

Sillamäe reoveepuhasti reostuskoormuse uuringud (2010)

Tellija: AS Skanska EMV

 

Melliste ja Ignase reoveepuhastite reostuskoormuse analüüs (2009)

Tellija: AS K&H, AS Emajõe Veevärk

 

Luhamaa piiritollipunkti reostuskoormuse analüüs (2008 - 2009)

Tellija: Riigi Kinnisvara AS

 

Arke Llihatööstuse reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs (2008)

Tellija: AS Arke Lihatööstus

 

Kalevi Kommivabriku reovee eelpuhasti opereerimine (alates 12.2008)

Tellija: AS Kalev Chocolate Factory

 

AS Võru Juust reoveepuhasti reostuskoormuse analüüs (2007 - 2008)

Tellija: AS Võru Juust

 

Taaskasutatava PE plastiku ümbertöötlustehase reoveetekke ning selle omaduste uuringud ning reoveepuhastuse tehnoloogiline kontseptsioon (2007)

Tellija: SIA Nordic Plast (Läti)

 

Hellenurme reoveepuhasti töö hinnang koos reostuskoormuse analüüsi ning abinõude kavaga (2007)

Tellija: Palu Teenus AS

 

Suurköögi reostuskoormuse analüüs (2007)

Tellija: Rimi Food Eesti AS

 

Sealäga ja reoveesette käitlemise biogaasitehase tehniline konsultatsioon (2006 - 2007)

Tellija: Saare Economics OÜ

 

Põlevkiviõlitööstuse reovee uuringud ning biolagundatavuse ja toksilisuse analüüs (2005 - 2007)

Tellija: Viru Vesi AS

 

Tekstiilitööstuse tööstusprotsessist tuleneva reovee uuringud ning reostuskoormuse analüüs (2005 - 2007)

Tellija: Kreenholmi Valduse AS

 

Veinitööstuse reostuskoormuse uuringud ning reoveetekke tehnoloogiline analüüs (2005)

Tellija: AS Linda Nektar

 

Anaeroobne biojäätmete käitlemine (2004 - 2005)

Tellija: Tartu Ülikool

 

Karula hooldekodu reoveepuhasti ja veepuhastusjaama opereerimine ning tehniline nõustamine (2003 - 2008)

Tellija: Karula Hooldekodu

 

Elva linna reoveepuhastustehnoloogia häälestamine ja optimeerimine (2003 - 2004)

Tellija: OÜ aqua & waste service

 

Eksperthinnang Rõngu alevi renoveeritud reoveepuhasti ebaefektiivse töö põhjuste kohta (2003)

Tellija: Rõngu Vallavalitsus

 

Valga reoveepuhasti töö analüüs ja puhastusprotsessi optimeerimise abinõude plaan (2003)

Tellija: AS Valga Vesi

 

AS Werol Tehased reoveepuhasti opereerimine ja tehniline nõustamine (2002 - 2008)

Tellija: AS Werol Tehased

 

Kohtla-Järve reoveepuhasti töö analüüs ja ettepanekud reoveepuhastusprotsessi parandamiseks ning optimeerimiseks (2002 - 2003)

Tellija: Viru Biopuhastus AS

 

Sangaste asula reoveepuhasti uuringud ja rekonstrueerimise lahendi väljatöötamine (2002)

Tellija: Sangaste Vallavalitsus

 

AS Räpina Paberivabriku reovete biodegradeeritavuse uuringud eesmärgiga puhastada tekkivat reovett Räpina linna reoveepuhastis koos linna reoveega (2001 - 2002)

Tellija: AS Räpina Paberivabrik

 

Ikla piiripunkti reoveepuhasti uuringud ja rekosntrueerimise lahendi välja töötamine (2001)

Tellija: OÜ Pesumati

 

Lõuna Eesti reoveepuhastite uuringud (2000 - 2001)

Tellija: EV Keskkonnaministeerium

 

Luhamaa piiripunkti reoveepuhasti uuringud ja rekonstrueerimise lahendi väljatöötamine (2000)

Tellija: Eesti Ehitus

 

Arvamus AS Võru Juust biotiikide seisundi kohta (2000)

Tellija: AS Võru Juust 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass