top
logo

EL projektid

Meil on lehel 2 külalist online

Login
Avaleht Projekteerimine
Projekteerimine Trüki E-mail

Ämari lennuvälja kasarmute reoveepuhasti ehitusprojekti koostamine (2013 - 2014)

Tellija: OÜ Riverside

edasi...

 

AS-i Estonian Cell reoveepuhasti eeltöötluse ja anaeroobse reoveekäitluse tooprojekti koostamine (2013 - 2014)

Tellija: AS Skanska

edasi...

 

Tartu linna reoveepuhasti bioloogilise osa rekonstrueerimine (2013-2014)

Tellija: AS Tartu Veevärk

edasi...

 

AS-i Estonian Cell reoveepuhasti eeltöötluse ja anaeroobse reoveekäitluse ehitusloa taotluse projekti koostamine (2013)

Tellija: AS Estonian Cell

edasi...

 

Tartu reoveepuhasti kangasfiltri põhiprojekt (2013)

Tellija: AS Tartu Veevärk

edasi...

 

Piusa kordoni reoveepuhastussüsteemi projekteerimine (2013)

Tellija: Riigi Kinnisvara AS

edasi...

 

Tartu linna reoveepuhasti bioloogilise osa tööprojekti 1. etapp (2012 - 2013)

Tellija: AS Tartu Veevärk

edasi...

 

EOG proovivõtuseadmete projekteerimine (2012 - 2013)

Tellija: Eesti Energia Õlitööstus AS

edasi...

 

Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis- ehitustööd (2012 - 2013)

Tellija: AS Skanska

edasi...

 

Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti reoveepuhasti anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku projekteerimistööd (2012 - 2013)

Tellija: AS Rakvere Vesi

edasi...

 

Valga reoveepuhasti rekonstrueerimine (2012 - 2013)

Tellija: AS Skanska

edasi...

 

Lehtse aleviku ja Jäneda küla puurkaevpumplate ja reoveepuhastite projekteerimine (2012 - 2013)

Tellija: OÜ Tapa Vesi

edasi...

 

AS-i Arke Lihatööstuse reoveepuhasti settemahuti aeratsiooni projekteerimine (2013)

Tellija: AS Arke Lihatööstus

edasi...

 

Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimise uuringud ja projekteerimine (2011 - 2012)

Tellija: AS Paide Vesi

edasi...

 

Tapa reoveepuhasti rekonstrueerimine (2011 - 2013)

Tellija: AS Terrat

edasi...

 

Suurupi reoveepuhasti ehitusuuringud ja projekteerimistööd (2011 - 2012)

Tellija: AS Infragate Eesti

edasi...

 

Pärnu-Jaagupi alevi reoveepuhasti rekonstrueerimine (2011 - 2013)

Tellija: AS Infragate Eesti

edasi...

 

Viljandi reoveepuhasti settekäitluse alternatiivide võrdlus (2011)

Tellija: AS Viljandi Veevärk

edasi...

 

Tõlliste valla Sooru küla reoveepuhasti rekonstrueerimine (2011)

Tellija: AS Eviko

edasi...

 

Haljala reoveepuhasti projekteerimine (2011 - 2013)

Tellija: AS Haljala Soojus

edasi...

 

AS Salvest reovee eelpuhasti projekteerimine ja järelvalve (2010)

Tellija: AS Salvest

edasi...

 

Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimine, puhastusprotsessi käivitamine ja optimeerimine (2010 - 2013)

Tellija: Skanska EMV AS

edasi...

 

OÜ VKG Kaevandused Ojamaa kaevanduse reoveepuhasti projekteerimine (2010)

Tellija: AS Eesti Energomontaaž

edasi...

 

Carnicava reoveepuhasti rekonstrueerimine (2010 - 2011)

Tellija: AS K&H

edasi...

 

Võru reoveepuhasti rekonstrueerimine (2010 - 2012)

Tellija: Skanska EMV AS

edasi...

 

Kammeri kooli joogivee pumpla rekonstrueerimine ja tarbeveepuhasti projekteerimine (2010)

Tellija: Riigi Kinnisvara AS

edasi...

 

Puiatu Internaatkooli joogi- ja reoveepuhasti projekteerimine (eelprojekt, 2010)

Tellija: Riigi Kinnisvara AS

edasi...

 

Valga reoveepuhasti settekäitluse projekteerimis- optimeerimistööd (2010 - 2011)

Tellija: AS K&H

edasi...

 

Põlva reoveepuhasti mudakäitluse rekonstrueerimise projekteerimis- ja optimeerimistööd (2010)

Tellija: Skanska EMV AS

edasi...

 

Laeva asula reoveepuhasti rekonstrueerimine (2009)

Tellija: Skanska EMV AS

edasi...

 

Arke Lihatööstuse reoveepuhasti projekteerimine (2009)

Tellija: Arke Lihatööstus AS

edasi...

 

Melliste ja Ignase reoveepuhasti projekteerimis- ja optimeerimistööd (2009)

Tellija: AS K&H

edasi...

 

Elva linna reoveepuhasti rekonstrueerimise II etapp (2008 - 2009)

Tellija: AS Emajõe Veevärk

 

AS Werol Tehased reoveepuhasti rekonstrueerimine (2008)

Tellija: AS Werol Tehased

edasi...

 

Vaida reoveepuhasti rekosntrueerimine (2008 - 2010)

Tellija: AS Elveso

edasi...

 

Luhamaa piiritollipunkti tarbevee- ja reoveepuhasti rekonstrueerimine (2008 - 2009)

Tellija: Riigi Kinnisvara AS

edasi...

 

AS Võru Juust reoveepuhasti projekteerimine (2007 - 2008)

Tellija: AS Võru Juust

edasi...

 

SIA Nordic Plast reoveepuhasti projekteerimine (2007 - 2008)

Tellija: SIA Nordic Plas

 

AS-i Viru Keemia Grupp flotatsiooniseadmete projekteerimine ja õhutamisseadmete rekonstrueerimise I ja II etapp (2008 - 2011)

Tellija: AS Viru Vesi

 

AS Kalev kommivabriku reovee anaeroobsel ja aeroobsel protsessil põhineva eelpuhasti projekteerimine (2006 - 2008)

Tellija: AS Kalev REC

edasi...

 

Hellenurme küla reoveepuhasti projekteerimine (2007 - 2008)

Tellija: Palupera Vallavalitsus

 

Tartu reoveepuhasti settekäitluse täiendamine, anaeroobse settetahenduse projekteerimine (koos aqua consult Ingenieur GmbH-ga, 2005 - 2007)

Tellija: AS Tartu Veevärk

 

Veinitööstuse reovee eelpuhasti projekteerimine (2006)

Tellija: AS Linda Nektar

 

Paide linna Mündi ja Puuvilja reoveepumplate projekteerimine (koos aqua consult Ingenieur GmbH-ga, 2005 - 2008)

Tellija: AS Paide Vesi

 

Pärnu linna fekaalide purgimissõlme projekteerimine reoveepuhasti territooriumile (2005 - 2009)

Tellija: Pärnu Linnavalitsus

edasi...

 

Kääriku keskasula reoveesüsteemi ja biopuhasti projekteerimine ja seadmete tarne ning paigaldus (2004 - 2005)

Tellija: AS K&H

 

AS Est-Agar reoveepuhasti rekonstrueerimise tehnoloogiline projekt (2004)

Tellija: AS Est-Agar

 

AS Põlva Piim reovee anaeroobse töötlemise projekt

Tellija: AS Põlva Piim

 

Ikla piiripunkti reoveepuhasti rekonstrueerimine ja optimeerimine (2003)

Tellija: Tolliamet

 

Elva reoveepuhasti tööprojekt (2002 - 2003)

Tellija: OÜ aqua & waste service

 

AS Werol Toiduõlitehased reoveepuhasti renoveerimise eelprojekt (2002)

Tellija: AS Werol Toiduõlitehased

 

Elva reoveepuhasti projekteerimine ja reovee uuringud (2001 - 2002)

Tellija: OÜ aqua & waste service

 

Pandivere veekaitsealal asuvate reoveepuhastite renoveerimise eelprojekt (2001 - 2002)

Tellija: AS Pandivere Vesi

 

Põlva reoveepuhasti mudaväljakute projekteerimine (2001)

Tellija: AS Põlva Reoveepuhasti

 

Karula reoveepuahsti projekteerimine, optimeerimine ja seadmete hange (2000)

Tellija: AS K&H

 

Linte reoveepuhasti projekteerimine, optimeerimine ja seadmete hange (1999 - 2000)

Tellija: OÜ Linte Teenus

 

Rõngu reoveepuhasti tehnoloogilise projekti koostamine (1999)

Tellija: Rõngu Vallavalitsus

 

Kreenholmi Valduse AS reoveepuhastustehnoloogia väljatöötamine (1997 - 1999)

Tellija: Kreenholmi Valduse AS

 

Põlva reoveepuhasti tehnoloogia projekteerimine, rahvusvahelise pakkumiskonkursi läbiviimine, peatöövõtu korraldamine ja puhastustehnoloogia optimeerimine (1996 - 1998)

Tellija: AS Põlva Reovesi

 

 

pilt

pilt

pilt


bottom

Designed by Jass